Med Fuglerejsen vil vi vise, hvor forskellige fuglearter, som yngler i Danmark, bevæger sig hen og forklare hvordan og hvorfor vi følger fuglene – fra den enorme kongeørn med et vingefang på over 2 meter til den lille løvsanger, som bare vejer 10 gram. På Fuglerejsen kan du gå på opdagelse i data fra videnskabelige projekter, som undersøger hvor fuglene opholder sig så vi kan få bedre indblik i, hvordan vi bedst kan beskytte dem.

Fugle er vigtige for naturens økosystemer og de er afhængige af at der både er tilstrækkeligt med føde og egnede steder at yngle. Derfor får vi også indblik i naturområdernes generelle tilstand, når vi undersøger hvilke områder forskellige fuglearter foretrækker eller fravælger, og det bidrager i sidste ende til bedre og mere målrettet naturbeskyttelse.

Siden 1899 har vi ringmærket fugle i Danmark for at finde ud af, hvor de fløj hen. I dag bruger vi forskellige og mere avancerede teknologier til at følge fuglene. De nye teknologier giver detaljerede oplysninger om fuglenes bevægelser og træk langt ud over Danmarks grænser, og dermed endnu bedre mulighed for at beskytte fuglearter både lokalt og globalt.

De fleste mennesker har et forhold til fugle. Nogle bemærker dem af og til, andre kører landet rundt for at lede efter sjældne arter, nogle sætter skræmmemidler op for at holde fuglene på afstand og andre forsker i fuglenes træk og bevægelser. Uanset hvilket forhold du har til fugle, så håber vi at Fuglerejsen kan inspirere til at følge lidt med i fuglenes fascinerende liv, og gøre dig klogere på hvordan og hvorfor vi følger fuglene.

Læs om hvordan du bruger siden her: Sådan virker siden

Rigtig god fornøjelse!