(Phoenicurus phoenicurus)

Rødstjerten er en lille og farvestrålende fugl, som kan findes over det meste af Danmark. De yngler typisk i huller og sprækker, og også gerne i fuglekasser.  Det er en langdistancetrækker, og når det bliver vinter, så flyver de til det sydlige Afrika.

Læs mere om rødstjerten på: Danmarks Fugle

 

Træk: Rødstjert er en langdistancetrækker, og de kommer til Danmark i slutningen af april. I starten af juli flyver de til deres overvintringsområder i Sahelzonen i Afrika.

 

Metode / sendertype:

Lyslogger

 

Navn på studie: Common Redstarts (Phoenicurus phoenicurus) in Denmark

 

Hvem har udført studiet:

Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet (M. Willemoes, A. P. Tøttrup, K. Thorup)

 

Læs mere: