(Aquila chrysaetos)

Kongeørnen kan have et vingefang på over 2 meter, og det er en af de mest sjældne ynglefugle, som vi har i Danmark. Derfor er det vigtigt at vi forstår hvilke områder de foretrækker at opholde sig i, så vi kan arbejde for at beskytte deres leveområder.

Læs mere om kongeørnen på: Danmarks Fugle

 

Træk: Kongeørn er en standfugl i Danmark. Dog kan ungfugle godt lave træklignende bevægelser i deres første efterår. Generelt flyver de vidt omkring i løbet af deres første 2-3 leveår.

 

Metode / sendertype:

GPS-sender

 

Hvem står bag studiet:

Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet (A. P. Tøttrup, J. C. Larsen, J. T. Nielsen, K. Thorup)

 

Navn på studie: The Danish Golden Eagle Project

 

Læs mere: