(Rissa tridactyla)

Riden er en mellemstor mågefugl, hvor de voksne fugle kan kendes på deres gule næb, sorte/mørke fødder og sorte vingespidser. De yngler i kolonier på klippesider, og i Danmark findes den største koloni ved Bulbjerg fuglefjeld i Nordjylland.

Læs mere om riden på: Danmarks Fugle

 

Træk: Riden er en langdistancetrækker, og ynglefuglene på vores breddegrad overvintrer typisk på åbent hav i det Nordlige Atlanterhav.

 

Metode / sendertype:

Lyslogger

 

Navn på studie: Black-legged kittiwake Bulbjerg

 

Hvem har udført studiet:

Institut for Ecoscience – Aarhus Universitet (M. Frederiksen)

 

Læs mere: