(Turdus merula)

Solsorten er en velkendt fugl, og det er også en af de fuglearter, som der findes allerflest af i Danmark. Mange solsorte er standfugle og bliver i Danmark året rundt, men nogle trækker til fx Tyskland, Frankrig eller England, når det bliver vinter i Danmark.

Læs mere om solsorten på: Danmarks Fugle

 

Træk: De fleste solsorte i Danmark er standfugle og bliver her hele året. Nogle trækker korte afstande til fx Tyskland, Frankrig eller England.

 

Metode / sendertype:

Satellitsender

 

Navn på studie: Blackbird Denmark TinyFox 2022

 

Hvem har udført studiet:

Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet

 

Læs mere: