Har du data fra overvågning af fugle med tags (lyslogger, radio-, GPS- eller satellittelemetri), så kan du nemt dele det med Fuglerejsen. Vi bruger den internationale database Movebank, til at vise dataserier fra danske trackingstudier, så ved at dele dine data på Movebank, kan de også blive vist på Fuglerejsen.

Når du deler data med Movebank og Fuglerejsen er det stadig dig, som er dataejer og har de fulde rettigheder til brug af data. Fuglerejsen er sat i verden for at formidle fuglenes bevægelser og træk, og du vil fremgå som dataejer på Fuglerejsen.

Om Movebank

www.movebank.org kan alle tilføje data fra studier som tracker bevægelser fra fugle og andre organismer. Movebank er en gratis online platform som hjælper forskere, naturforvaltere, dataejere osv. fra hele verden med at dele og arkivere data fra overvågning af dyrs bevægelser. Movebank er et samarbejde mellem Max Planck Institute of Animal Behavior, North Carolina Museum of Natural Sciences, Ohio State University og University of Konstanz. Movebank er langtidsfinansieret og fungerer som et globalt arkiv for trackingstudier. Læs mere om Movebank her: https://www.movebank.org/cms/movebank-content/about-movebank#homepage_credits

Sådan deler du data med Movebank

Når du deler dine data med Movebank og Fuglerejsen er det fortsat dig, som er dataejer og har de fulde rettigheder over dine data.

Du kan oprette en gratis bruger på Movebank før du kan dele dine data. Der er flere muligheder for hvordan du vil dele dine data, og Movebank har god support, hvis du har spørgsmål. Læs mere om hvordan du deler dine data med Movebank: https://www.movebank.org/cms/movebank-content/add-data

Det er vigtigt at du manuelt skriver ind hvilken art dine data hører til. Det gør du ved at trykke på Add Animal, under hver af dine studier. Skriv det latinske navn i det øverste felt Taxon og tryk på Save. Hvis du har flere individer i dit studie, så skal du herefter indtaste artsnavnet under hvert individ ved at markere individet og trykke Edit Animal, og skrive det latinske navn ind under Taxon. På den måde viser Fuglerejsen automatisk hvilken art dine data stammer fra.

Sådan deler du data med Fuglerejsen.dk

Når dine data er i Movebank, så skal du tilføje brugeren ”Fuglerejsen.dk (University of Copenhagen)” som Collaborator til dine studier. Det gør du på oversigten af dine studier ved at trykke på Share Add/Remove Collaborators. Her skriver du ”Fuglerejsen.dk” i venstre søgefelt, og trykker på Apply.

Derefter markerer du ”Fuglerejsen.dk (University of Copenhagen)” i venstre kolonne, og trykker på pilen, som peger mod højre. På den måde kommer ”Fuglerejsen.dk (University of Copenhagen)” til at stå i højre kolonne under Current Collaborators. Til sidst trykker du på Close. Nu vil dine data hurtigst muligt kunne ses på Fuglerejsen.

Hvis du har brug for hjælp til at dele data med os, er du meget velkommen til at kontakte os: KONTAKTINFO