Fugle som flytter fra et sted til et andet i takt med at sæsonen skifter, kaldes for trækfugle. Nogle fuglearter trækker langt (kaldes langdistancetrækkere), andre trækker kortere (kaldes mellem- og kortdistancetrækkere) og nogle arter bliver hvor de er og trækker slet ikke (kaldes standfugle). De fleste arter af trækfugle finder man nord for ækvator (på den nordlige halvkugle), og hvor langt en art trækker, afhænger i høj grad af, hvad den har specialiseret sig i at spise.

Igennem tusindvis af år har fuglearter tilpasset sig deres omgivelser og specialiseret sig i at udnytte ressourcerne (fx føde og levesteder), hvor de er. I takt med at årstiderne skifter, så sker der også skift i mængden af tilgængelige ressourcer, og så bliver konkurrencen om ressourcerne større.

Derfor har nogle fuglearter “fundet ud af”, at i stedet for at blive i samme område om efteråret og vinteren og konkurrere om de knappe ressourcer, så kan det betale sig at bruge energi på at flyve til et andet sted, hvor der er flere ressourcer. Men det afhænger af hvad fuglearterne har specialiseret sig i at leve af.

Nogle fuglearter kan spise stort set alt (opportunister), og andre har specialiseret sig i særlige fødekilder (specialister). Fuglearter som har specialiseret sig i at spise insekter, har svært ved at overleve en vinter i Danmark, hvor de fleste insekter ikke er aktive. Derfor må insekt-specialisterne søge mod varmere himmelstrøg, hvor insekterne stadig er aktive, så de kan få noget at spise. Fuglearter som er opportunister er typisk også standfugle, så når vinteren slår ind og insekterne forsvinder, så skifter de diæt og spiser frø, bær og frugt.

De fleste trækfugle har to forskellige områder, som de opholder sig i i løbet af et kalenderår: en yngleplads og et overvintringsområde. For nogle arter er Danmark yngleplads og for andre er Danmark overvintringsområde. De trækfugle som har Danmark som yngleplads vil trække sydpå når efteråret sætter ind, og først komme tilbage til igen, når det igen bliver forår. De trækfugle som har Danmark som overvintringsområde, ankommer fra nord i efteråret, og når det bliver forår trækker de igen mod nord til deres ynglepladser.

Timingen af hvornår trækfuglene tager afsted kan have stor betydning for deres chancer for at overleve og yngle med succes. Tager en art sent afsted fra dens overvintringsområde i foråret vil de gode ynglepladser være optaget, når den ankommer til yngleområdet. Og tager en art for sent afsted fra dens yngleområde i efteråret, kan den få svært ved at flyve hele vejen til overvintringsområdet, da de andre trækfugle, som tog tidligere afsted, allerede har spist godt af maden på rasteområderne (hvileområder) undervejs på trækket.

Derfor kan man også opleve store flokke af fugle, som trækker sammen i foråret og efteråret. Gode steder at opleve både forårs- og efterårstrækket i Danmark er Vadehavet, Skagen, Gedser Odde eller Gilleleje.